اخبار

* NEW *

 

طرحهاي PSD تقويم 96 چهار برگ

طرحهاي آماده تقويم سال 1396 PSD در قالب 2DVD شامل 8 ست طرح تقويم آماده چهار برگ، بصورت لايه باز در قالب فرمت PSD و  Mode : CMYK (چهار رنگ) با كيفيت بسيار بالا، مختص چاپ در ابعاد بزرگ مي باشد.
طرحها بدليل لايه باز بودن، امکان ويرايش، کم و زياد نمودن لايه ها و ترکيب نوشتاري را دارا ميباشد.طرحهاي PSD کليد سازي , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کليد سازي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - فاکتور - پاکت A4 -سربرگ A4 - سربرگ A5 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD شيشه بري , تابلو, سربرگ, پوستر , فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل شيشه بري، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : فاکتور -کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي کاشي و سراميک PSD, تابلو, کارت ويزيت, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کاشي و سراميک،براي اولين بار در ايران توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : فاکتور - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - کارت ويزيت - تابلو - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي مصالح ساختماني PSD, تابلو, کارت ويزيت , پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل مصالح ساختماني، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي نجاري و صنايع چوب PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است(مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل نجاري و صنايع چوب)
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت اداري و يادداشت است.طرحهاي صنايع چوبي و فلزي PSD, تابلو, فاکتور,سربرگ, يادداشت ,پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل صنايع چوبي و فلزي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD طراحي داخلي , تابلو, فاکتور,سربرگ, يادداشت ,پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل طراحي داخلي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD قاب و تابلو , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل قاب و تابلو، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي گالري لوستر و آيينه PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل گالري لوستر و آيينه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تراکت يا پوستر - تابلو - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت اداري و يادداشت است.طرحهاي فروش تلفن همراه PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروش تلفن همراه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - پاکت A4 - پاکت A5 - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور -  پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي سيستم هاي امنيتي و دوربين مدار بسته PSD, کارت ويزيت,تابلو , پوستر و ست اداري

توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است، براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل سيستم هاي امنيتي و دوربين مدار بسته
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز :  تابلو - کارت ويزيت - تراکت يا پوستر - فاکتور - سربرگ A5 - سربرگ A4 - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD فروش لوازم صوتي و تصويري , تابلو, سربرگ, پوستر و يادداشت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروش لوازم صوتي و تصويري، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور -تراکت يا پوستر - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي کريستال و بلوريجات PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کريستال و بلوريجات، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD فروشگاه لوازم خانگي , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروشگاه لوازم خانگي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD عينک فروشي , تابلو, سربرگ, فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل عينک فروشي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5  - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي - فاکتور و يادداشت است.طرحهاي PSD ساعت فروشي , تابلو, پوستر, ست اداري و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل ساعت فروشي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD جواهر فروشي , تابلو, تراکت, ست اداري و سربرگ

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل جواهر فروشي، براي اولين بار در ايران، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - کارت ويزيت - تابلو - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD عطر و ادکلن , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل عطر و ادکلن، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تراکت يا پوستر - تابلو - کارت ويزيت - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي آرايشي و بهداشتي PSD, تابلو, سربرگ, تراکت,فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل آرايشي و بهداشتي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي آرايشگاه زنانه PSD, تابلو, پاکت, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل آرايشگاه زنانه
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD آرايشگاه مردانه, تابلو, پاکت, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل آرايشگاه مردانه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD گل فروشي , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل گل فروشي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو - کارت ويزيت - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت اداري و يادداشت است.طرحهاي عکاسي PSD, تابلو, سربرگ, فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل عکاسي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي تالار پذيرايي PSD, پوستر, کارت ويزيت, تابلو و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل تالار پذيرايي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است. (براي اولين بار در ايران)
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي پرده سرا PSD, تابلو, يادداشت, پوستر و ست اداري

توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است، مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل پرده سرا
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD پارچه سرا, سربرگ, ست اداري, پوستر و تابلو

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل پارچه سرا، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD خرازي , تابلو, پوستر, سربرگ و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل خرازي
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي خياطي مردانه PSD, تراکت, فاکتور, ست اداري و تابلو

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل خياطي مردانه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : فاکتور - کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A5 - سربرگ A4 - پاکت A5 - پاکت A4 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD فروش سيسموني, تابلو, سربرگ, پوستر و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروش سيسموني، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - فاکتور - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - تابلو - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي فروشگاه اسباب بازي PSD, سربرگ, تابلو, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروشگاه اسباب بازي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي کيف و کفش زنانه PSD, تابلو, سربرگ, تراکت و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کيف و کفش زنانه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي کارت ويزيت - تابلو و يادداشت است.طرحهاي PSD کيف و کفش مردانه , تابلو, سربرگ, تراکت و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کيف و کفش مردانه، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي مزون لباس مجلسي PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل مزون لباس مجلسي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت اداري و يادداشت است.طرحهاي PSD فروشگاه مانتو و پالتو , تابلو, سربرگ, پوستر , کارت ويزيت و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروشگاه مانتو و پالتو، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تراکت يا پوستر - تابلو - کارت ويزيت - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD فروشگاه پوشاک بانوان , تابلو, سربرگ, تراکت, فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروشگاه پوشاک بانوان، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو - تراکت يا پوستر - کارت ويزيت -سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي فروشگاه پوشاک آقايان PSD, تابلو, سربرگ, تراکت, فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فروشگاه پوشاک آقايان، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو - تراکت يا پوستر -کارت ويزيت - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD آجيل و خشکبار, ست اداري, سربرگ, پوستر و تابلو

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل آجيل و خشکبار، براي اولين بار در ايران، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - کارت ويزيت -فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي شيريني فروشي PSD, تابلو, سربرگ, پوستر , فاکتور و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل شيريني فروشي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر -پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD نان فانتزي , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است،مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل نان فانتزي
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - تابلو - تراکت يا پوستر -پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي ميوه فروشي PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل ميوه فروشي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.(براي اولين بار در ايران)
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو -کارت ويزيت -  تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5  - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي -فاکتور و يادداشت است.طرحهاي PSD سوپر مارکت , تابلو, تراکت, ست اداري و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل سوپر مارکت، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.(براي اولين بار در ايران)
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي محصولات گوشتي و کالباس PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل محصولات گوشتي و کالباس، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي سوپر گوشت PSD, تابلو, تراکت, ست اداري و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل سوپر گوشت،براي اولين بار در ايران،توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تراکت يا پوستر - کارت ويزيت - تابلو - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD مرغ و ماهي , تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل مرغ و ماهي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي آبميوه ،ويتامينه و بستني PSD, تابلو, تراکت, سربرگ و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل آبميوه ،ويتامينه و بستني، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD بنر و پوستر ايام محرم, شماره 18 سال 95

طرحهاي بنر و پوستر PSD ويژه ايام ماه محرم و صفر پكيج 18 از سري طرحهاي ايام عاشوراي حسيني ميباشد. اين مجموعه جديدترين پکيج از سري طرحهاي ايام محرم ميباشد.
اين پکيج در قالب 2DVD شامل 30 عدد طرح بنر اماده مذهبي بصورت لايه باز در قالب فرمت PSD و  Mode : CMYK (چهار رنگ) با كيفيت بسيار بالا، مختص چاپ در ابعاد بزرگ مي باشد.طرحهاي PSD کافي شاپ , تابلو, کارت ويزيت, پوستر و ست اداري

براي اولين بار در ايران! مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل کافي شاپ، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور -کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي جگرکي PSD, تابلو, تراکت, ست اداري و سربرگ

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل جگرکي، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - پاکت A5 - پاکت A4 - کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر -فاکتور - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي PSD سفره خانه , فاکتور, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل سفره خانه، براي اولين بار در ايران، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي فست فود پيتزا و ساندويچ PSD, تابلو, سربرگ, پوستر و ست اداري

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل فست فود پيتزا و ساندويچ، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : فاکتور -کارت ويزيت - تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 -  پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي رستوران PSD, تابلو, پوستر, ست اداري و پاکت

مجموعه ارزشمند طرحهاي PSD شغل رستوران،براي اولين بار در ايران، توسط گروه Artp30 طراحي و آماده عرضه شده است.
اين مجموعه در برگيرنده آرشيو جامع و کاربردي در قالب 10 سايز : تابلو - تراکت يا پوستر - سربرگ A4 - سربرگ A5 - فاکتور -کارت ويزيت - پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي و يادداشت است.طرحهاي کارت ويزيت ايراني مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي کارت ويزيت ايراني مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 400 طرح جامع و کاربردي در قالب طرحهاي ويزيت با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.طرحهاي پاکت A4, A5 و ملخي مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي پاکت مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 1200 طرح جامع و کاربردي در قالب 3 سايز : پاکت A4 - پاکت A5 - پاکت ملخي با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.طرحهاي فاکتور مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي فاکتور مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 400 طرح جامع و کاربردي در قالب طرحهاي فاکتور با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.طرحهاي سربرگ A4, A5 و يادداشت مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي سربرگ و يادداشت مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 1200 طرح جامع و کاربردي در قالب 3 سايز : سربرگ A4 - سربرگ A5 - يادداشت با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.طرحهاي تابلو یا بنر مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

براي اولين بار در ايران، مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي تابلو يا بنر مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 400 طرح جامع و کاربردي در قالب طرحهاي تابلو يا بنر با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.کانال آموزشی آرت پی سی در گرافیک

آنچه طراحان گرافیک و فعالان هنر دیجیتال،خیلی نیاز دارند.

آموزش رایگان در حوزه هنر دیجیتال در کانال Artp30


telegram.me/Artp30کانال دانلود رایگان فایل های گرافیکی در تلگرام

آنچه طراحان گرافیک و فعالان هنر دیجیتال،خیلی نیاز دارند.

دانلود رایگان روزانه فایل های گرافیک با کیفیت بالا
 

telegram.me/Artpcطرحهاي تراکت یا پوستر مشاغل و اصناف, PSD شامل 100 شغل

 مجموعه ارزشمند بانک طرحهاي تراکت (پوستر) مشاغل و اصناف مختلف توسط گروه Artp30 طراحي و آماده سازي شده است.
اين مجموعه در برگيرنده 400 طرح جامع و کاربردي در قالب طرحهاي تابلو يا بنر با محوريت 100 شغل پر تقاضا ميباشد.سری کامل مجموعه طرحهای آماده مشاغل

این مجموعه هم بر روی هارد دیسک (230 گیگابایت) و هم DVD ( یکصد لوح فشرده ) و هم بصورت جداگانه با موضوعیت هر شغل عرضه شده است تا دوستانی که تمایل به خرید سری کامل این مجموعه به هرقالبی که نیاز دارند شوند.طرحهای PSD تصویرسازی کودک

3 مجموعه طرح جلوه 20 - جلوه 24 - جلوه 25 با موضوعیت طرحهای لایه باز PSD کودک آماده سازی شده که پکیجهایی کاربردی در این حوزه و دوست داران طرحهای کودک است. بزرگترین مزیت این مجوعه لایه باز بودن و قابل ویرایش بود آنهاست.طرحهای ست اداری - سربرگ - ویزیت و پاکت نامهPSD لایه باز

پکیج مجموعه طرحهای لایه باز PSD سربرگ پاکت نامه و کارت ویزیت قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ، در قالب یک دی وی دی و 250 ست اداری است.

این مجموعه از منظر سبک طرحها شامل طرحهایی شرکتی و رسمی بوده و شلوغ و بازاری طراحی و پیاده سازی نشده است.آرشیو PSD طرحهای تبلیغاتی خارجی لایه باز

این مجموعه در برگیرنده 420 گیگابایت طرحهای لایه باز PSD قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ است.

مجموعه فوق شامل 4600 طرح با کیفیت بوده و از جهت استفاده کاربردی از عناصر و لایه ای تشکیل دهنده آن مفید میباشد.مجموعه طرحهای و آرشیو گرافیکی ارزشمند با موضوعیت ماه مبارک رمضان و مناسبتهای این ماه

این مجموعه در برگیرنده پکیجها و طرحهای تخصصی با موضوعیت مناسبتهای ویژه ماه مبارک رمضان همچون ماه رمضان، روز قدس، شهادت حضرت علی (ع) و شبهای قدر و عید سعید فطر میباشد.

از هر مناسبت نیز طرحهای متنوع براساس سلایق مختلف طراحی و آماده سازی شده است.طرحهای لایه باز چهارقل - آیه الکرسی - کمیل

پکیج مجموعه طرحهای کاربردی و با کیفیت از چهارقل- آیه الکرسی - صلوات و اسماء الحسنی با کیفیت بالا و لایه باز بمنظور طراحی گرافیک در حوزه ملی و مذهبی است.پکیج عکسهای شخصیتهای کارتونی و انیمیشن

پکیج عکس و طرحهای انیمیشن و شخصیتهای کارتونی مجموعه ای کاربردی برای دوستداران حوزه کودک و کارتونی جهت طراحی اقلام مختلف همچون دفتر، کتاب و ... می باشد.عکس و لایه های کاربردی پرچم ایران

گروه Artp30 برای اولین بار مجموعه ای از عکس ها و لایه های کاربردی با موضوع پرچم ایران در قالب فرمتهای متنوع PSD - CDR - JPG - EPS عرضه نموده استمجموعه طرحهای افکت نور PSD

محصولی کاربردی و متفاوت، طرحهای لایه باز PSD جلوه و حرکت نور، که در طراحیهای امروزی بسیار کاربردی میباشد.طرحهای شعار سال اقتصاد مقاومتی , اقدام و عمل

طرحهای آماده بنر طرحهای شعار سال اقتصاد مقاومتی , اقدام و عمل سال 95 در ادامه آرشیو یک ترابایتی کلیه مناسبتهای سال به آرشیو فروشگاه گرافیک Artp30 اضافه گردید.